Blog - strona pierwsza

Cover Image

Czy złożenie raportu do KOBiZE jest obowiązkowe?

Zacznijmy od podstawowej rzeczy - czym właściwie jest KOBiZE? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co oznacza ten skrót, a już tym bardziej nie orientuje się, kto właściwie powinien składać wniosek do KOBiZE, jak często i czy jest to obowiązkowe. Jeśli prowadzisz firmę, warto zaznajomić się z tym tematem. Więcej

Cover Image

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co na nią wpływa?

W przypadku ochrony środowiska jedną z kluczowych spraw jest pilnowanie przestrzegania planów programów ochrony środowiska przed podmioty gospodarcze. O tym, jak ważne jest troszczenie się i wspólne działania mające na celu chronić naszą Zieloną Planetę nie trzeba przekonywać. Co chwila widzimy obrazki świadomego zatruwania przez przedsiębiorstwa wód, lasów, wzmożonej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Tu samo powiedzenie: „Dbaj o środowisko naturalne, to twój dom” nie wystarczy. Potrzebne są uregulowania prawne, które „pomogą” właścicielom firm dostosować swój profil działalności, przedsięwzięcia, których się podejmują do norm środowiskowych. Właśnie o tym dzisiaj chcemy napisać. Co wpływa na ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko? Więcej

Cover Image

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Kiedy jest potrzebna?

Kiedy mowa o środowisku nie można zapomnieć o tym, że wiele, nawet na pierwszy rzut oka niepozornych, rzeczy ma na środowisko duże oddziaływanie. Budowa nowych obiektów bez wątpienia wpływa na otoczenie i najbliższe środowisko. Właśnie dlatego powstała Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Czym ona dokładnie jest i w jakich sytuacjach jest wymagana? Więcej

Cover Image

Pozwolenie zintegrowane. Co to takiego?

Wraz z przynależnością Polski do UE musimy przestrzegać szeregu rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Obowiązek legitymowania się przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze pozwoleniem zintegrowanym obowiązuje od początku 2002 roku i dotyczy wszelkich przedsiębiorstw, których działalność znacząco oddziaływuje na środowisko, a mówiąc w uproszczeniu, może naruszać równowagę poszczególnych elementów środowiska. Zatem instalacje z tych przedsiębiorstw mogą emitować, m.in.: gazy i pyły do atmosfery, ścieki do wód lub ziemi, a także hałas czy pole elektromagnetyczne. Więcej

Cover Image

Czym jest opłata środowiskowa i kto musi ją uiszczać?

Dbanie o środowisko naturalne to odpowiedzialność względem przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność ta spoczywa na nas nie tylko w życiu prywatnym, ale szczególnie przy działalności biznesowej, która intensywnie korzysta z różnego rodzaju zasobów. Odgórnym sposobem przynajmniej na częściowe kontrolowanie tego negatywnego wpływu jest nałożenie na przedsiębiorców tzw. opłaty środowiskowej. Czym ona jest i kogo obowiązuje? Więcej

Cover Image

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne stanowi bardzo ważną część budowy domu. To właśnie ono pozwala nam na korzystanie z wód w celu odprowadzenia ścieków, czy na wykonanie urządzeń wodnych jak studnie, pomosty, przydomowe oczyszczalnie, czy stawy. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane jako decyzja administracyjna przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ubiegając się o pozwolenie wodnoprawne, najlepiej jest skorzystać z fachowej porady lub usług specjalnej firmy, dzięki czemu zaoszczędzimy czas. Więcej

© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia